CZ / EN / FR / DE
EU dotace
Facebook Facebook

Servis

Nabízíme servisní služby zaměřené na konstrukce lehkých obvodových plášťů především okna a dveře.
Pro servisní činnost vlastníme plně vybavené skříňové dodávky (mobilní dílny), které umožní celou řadu
úkonů provést přímo na místě. Mobilní dílny jsou obsluhovány zkušenými servisními techniky.

V závislosti na charakteru prováděné opravy je možné si vyžádat výjezd větší skupiny servisních techniků.
Naše společnost zaručuje výjezd v co nejkratším možném čase od nahlášení závady.

—     poskytujeme záruční a pozáruční servis
—     provádíme kontroly provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení, které se provádí v souladu s
         § 7 vyhlášky Ministerstva vnitra č.246/2001 Sb povinně minimálně 1 za rok.

POSTUP PŘI OBJEDNÁNÍ SERVISNÍCH PRACÍ

Firma Nevšímal, a.s. provádí servis prosklených konstrukcí s použitím hliníkových profilů.
Jak nás kontaktovat:

Kontaktní osoba Roman Pažout:
mobil: +420 724 788 068
tel.: +420 325 512 090
fax: +420 325 514 002
e-mail: pazout@nevsimal.cz
nebo: servis@nevsimal.cz

Předtím než nás budete kontaktovat, je nutné:
—     zjistit z jakého systému je konstrukce provedena
—     popsat závady
—     nám sdělit, kdy lze provést prohlídku nebo opravu

Způsob provedení opravy:
—     po sjednání termínu přijede servisní technik případně technici (za předpokladu, že závada byla
         dobře popsána a jsou k dispozici náhradní díly skladem)
—     v případě, že byla závada špatně popsána anebo je většího rozsahu, technici provedou soupis
         potřebného materiálu
—     po zjištění termínu dodávky potřebného materiálu vám bude oznámen termín opravy
—     pokud bude závada většího rozsahu, provedeme cenovou rozvahu opravy, která vám bude
         předložena

Po odsouhlasení ceny bude vytvořena smlouva na odstranění závady.

Cena bude vypočítána dle přiloženého ceníku nebo cenovou nabídkou.

Záruka na opravené pohyblivé součásti kování je 6 měsíců, na ostatní opravené konstrukce
je individuální a bude určena před návštěvou techniků.

Tisk Tisk
PDF PDF
Tisk Tisk
PDF PDF