realization
introduction
gallery
technics
people and media

The aim of the experimental test was to shift technical limits of the glass and offer a free hand to the project creators (architects, investors) when designing constructions. We also discovered true limits of this glass type (EI 45 fire-resistance) and analysed the test in detail with UCEEB. With this experimental fire-resistance test we would like to present the Nevsimal's attitude towards nonconformist project solutions.

E - Kritérium CELISTVOST
Je doba v minutách, po kterou zkušební vzorek zachovává svou požárně dělicí funkci, aniž by došlo k jednomu z následujících sledovaných skutečností:

  • Vznícení bavlněného polštářku přikládaného podle 10.4.5.2 ČSN EN 1363-1, doba přiložení je maximálně 30 s, přičemž nesmí dojít k jeho zapálení
  • Vzniku trhliny nebo otvoru umožňujícího průchodu měrky spár podle specifikace uvedené v 10.4.5.3 ČSN 1363-1, buď měrky spár průměru 6 mm, která vyčnívá až do zkušební pece a lze s ní pohybovat v délce 150 mm nebo měrky spár průměru 25 mm, kterou je možno prostrčit až do pece
  • Souvislému plamennému hoření na neohřívané straně vzorku.
I – Kritérium IZOLACE
Je doba v minutách, po kterou zkušební vzorek zachovává svou dělicí funkci, aniž by došlo na neohřívané straně k nárůstu teplot, které způsobí:
  • Vzrůst průměrné teploty nad počáteční průměrnou teplotu o více než 140°C
  • Vzrůst na kterémkoliv místě nad počáteční průměrnou teplotu (včetně mobilního termočlánku) o více než 180°C

Přičemž počáteční teplota je průměrná teplota na neohřívaném povrchu vzorku před tepelnou expozicí. Rozmístění termočlánků pro ověření teploty na neohřívaném povrchu vzorku je popsáno v kapitole 9.1.2 ČSN EN 1363-1, která stanoví sady termočlánků pro stanovení průměrné teploty a maximální teploty a také maximální teploty podle doplňkového postupu při zkoušení požární odolnosti.

???

???
Introduction text