realizace
úvod
galerie
technik
lidé a média

KCEV

Budova s poměrně komplikovaným názvem "Krkonošské centrum environmentálního
vzdělávání" ve Vrchlabí je výsledkem experimentálního přístupu k architektuře
pod taktovkou doc. Ing. arch. akad. arch. Petra Hájka. V základu jde o návrh
ekologického objektu, který má sám o sobě sloužit jako učební pomůcka k praktické
ekologické výuce a jako příklad šetrného přístupu při využívání krajiny.
Dům, kterému místní přezdívají "Krtek" je zajímavý z mnoha důvodů.
Mimo jiné proto, že jsme pro jeho realizaci vyvinuli čtyřmetrové sklo
s požární odolností, které je světovým unikátem.